Ansøgning om SU

Du søger om SU i selvbetjeningssystemet minSU på Uddannelsesstyrelsens hjemmeside for SU. Det er også her, du kan ændre i dine SU-forhold. Du skal have NemID for at kunne logge på. Læs mere på www.su.dk.

Du kan tidligst søge, når du har fået besked om, at du er optaget på en uddannelse - og ikke tidligere end 1 måned før du starter på uddannelsen. Se mere om tidsfrister på SU-hjemmesiden.

SU-støtteåret følger kalenderåret. Størrelsen på henholdsvis stipendier og lån bliver fastsat for et år ad gangen. De bliver forudbetalt i månedlige rater den sidste bankdag i måneden.


Rabat til transport

Studerende på videregående uddannelser har ret til rabat på abonnementskort til bus og tog i Danmark. Du kan få rabat i de måneder, hvor du har ret til SU. Ansøgningsblanket fås og afleveres på uddannelsesstedet. Se mere på Uddannelsesstyrelsens hjemmeside for SU.